מוזיאון הכנסת

בית פרומין

לקוח:כנסת ישראל

במוזיאון הכנסת בבית פרומין יוצג בפני המבקרים בית הנבחרים הישראלי בשנותיו הראשונות, כאשר עוצבו מערכות השלטון במדינת ישראל לאור ערכי הציונות, הדמוקרטיה והיהדות.
המוזיאון שיוקם  לא מייצג רק עבר ונוסטלגיה, אלא גם את אופני העיצוב והנחת התשתית של הדמוקרטיה הפרלמנטרית בישראל. המבקרים בו יחוו את העבר וישמעו את הסיפורים האנושיים, אך גם יביעו את דעתם ויראו איך היא משנה את מסלול ההיסטוריה, ממש כמו במשחק הדמוקרטי.

פרויקטים נוספים של מוזיאונים ומרכזי מבקרים