פארק אריאל שרון

מרכז מבקרים

לקוח:פארק אריאל שרון

מרכז מבקרים חדש במרכזו של פארק אריאל שרון המציג את סיפורה של "חוות הזרע" והיוותה את מרכז הפיתוח של זרעי החקלאות בארץ ישראל.

המרכז מציג את שלבי ההתפתחות ודמויות המפתח שעיצבו את המקום לצד שמירה והצגת הטבע הנדיר שנשתמר לו במרכז העירוני המתפתח של בקעת אונו.

הפרויקט נמצא כעת בשלבי ביצוע.