קיר כדורים דיגיטלי

לקוח:פארק קרסו למדע

אפליקציה המאפשרת לילדים לזרוק על גבי קיר לבן כדורי פלסטיק אשר הופכים לכתם צבע דיגיטלי בעת המגע עם הקיר.