מיצג רפואה גרעינית AR

לקוח:פארק קרסו למדע

מיצג רפואה באוגמנטד ריאליטי אשר מציג מספר יישומים של רפואה גרעינית על דמות המבקר בצורה אינטראקטיבית ובאמצעות אוגמנטד ריאליטי.