מוזיאון הספורט היהודי

מוזיאון הספורט היהודי יוקם בכפר המכבייה ויהווה בסיס להיסטוריה של הספורט היהודי לדורותיו.

המוזיאון ייפתח ב-2021, שנת המכביה הבאה, המכבייה ה21.

המוזיאון יספר את סיפור הספורט היהודי לאורך ההיסטוריה, האתגרים, ההישגים, כוחות הגוף ותעצומות הנפש, במטרה לעורר השראה בקרב המבקרים ביכולתו של העם היהודי לגבור על משברים, להמשיך ולנצח.

More projects of מוזיאונים ותערוכות