מרכז חינוכי להנצחת נושא השואה

מרכז חינוכי להדרכת השואה, המהווה שלוחה של יד ושם בנגב, בעיר הבה"דים של צה"ל.

המרכז כולל תערוכה המציגה את העולם היהודי שלפני השואה דרך נקודות המבט של שמונה דמויות של יהודים שנרצחו בשואה, מיצג המתאר את מהלך השואה וההתפתחות שלה לאורך המלחמה ולבסוף, מיצג המתאר את ההתמודדות של הניצולים עם סיום המלחמה והחזרה לחיים.
מרכז ההדרכה, מאפשר סדנאות, מחקר ושיח מעמיק בכיתות ייעודיות ומטרתו להתמודד עם אתגרי זיכרון השואה ולהנגישם לקהל צעיר, בעיקר חיילים.

המרכז עושה שימוש בכלים עכשוויים וטכניקות הוראה חדשות המציגות את נושא השואה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והשקעה אדירה.

More projects of