שרונה

מרכז מבקרים תל אביב

סיפורה של המושבה שרונה

אחוזות החוף עיריית תל אביב

מרכז המבקרים של מתחם שרונה מציג את השתלשלות האירועים ההיסטורית של מתחם שרונה ממושבה טמפלרית, דרך השלטון הבריטי והמחתרות היהודיות, קריית הממשלה, צה"ל ופרויקט השימור הגדול ביותר בישראל.

מרכז המבקרים נמצא במבנה לשימור מחמיר ונפתח לקהל הרחב ביחד עם מתחם שרונה בתל-אביב.

שרונה | שחזור מטבח טמפלרי

More projects of מרכזי מבקרים