75 Kenmare New York

גלריה מכירות לפרויקט נדל"ן יוקרתי במנהטן,  ניו יורק, בעיצובו של לא אחר מלני קרביץ.
בגלריה מותקנת מערכת התצוגה האינטראקטיבית שלנו שכבר הוכיחה את עצמה במספר פרויקטים דומים בעולם הנדל"ן היוקרתי במנהטן. בפרויקט הזה נדרשנו לפיתוח נוסף של המערכת- שליטה על תאורה בתוך דגם מוקטן של הפרויקט בסנכרון עם שאר התצוגות בגלריה.

More projects of מרכזי מבקרים