1 Seaport New York

מנהטן, ניו-יורק

לקוח:Fortis Property Group

בנין ה-סיפורט1 הוא בנין מגורים ייחודי באזור הדאונטאון של מנהטן. הבנין מתנשא לגובה 200 מטרים וצופה על המפרץ, על הגשרים התלויים באזור ועל אתרים נוספים.
גלריית המכירה של הבנין היא חוויה בפני עצמה. הגלריה מכילה קיר וידאו של 16 מסכים הנשלט על ידי טאבלט והמציג תכניות דירה, הדמיות וסרטונים. תפריט הטאבלט והתוכן המוצג ניתנים לשינוי והתאמה.
.

פרויקטים נוספים של מרכזי מבקרים