הדרך הישראלית

מרכז מבקרים ברקן

מועצה אזורית שומרון

מרכז המבקרים החדש 'הדרך הישראלית' מזמין את המבקר למסע היכרות עם ארץ ישראל ומספק חוויה אינטראקטיבית לימודית, עשירה ומהנה לידיעת הארץ. חווית הביקור מבוססת על מספר חללי תצוגה המייצגים את חבלי הארץ השונים ובכל חלל פעילויות שונות אשר תומכות את האזור המדובר. מגידול פלפלים בערבה דרך מסע אופניים בשבילי הצפון, הרפתקאות של לילה מדברי ועוד.

במהלך הסיור יחקור המבקר את אתריה ההיסטוריים של ארץ ישראל, יכיר את עולם החי והצומח שבה, יעבור בין יישוביה ויפגוש את תושביה.

הפרויקט נמצא כעת בשלבי ביצוע.

More projects of מרכזי מבקרים